צילום: אלבטרוס צילום אוויר בע"מ

אודות תומר אנרגיה

תומר אנרגיה הינה חברת תשואה ייעודית, שניירות הערך שלה (מניות ואגרות חוב) נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, החל משנת 2018.

תחום פעילותה היחיד של החברה הוא החזקה בזכות לקבלת תמלוגי על ביחס לנפט ו/או גז ו/או חומרים אחרים בעלי ערך המופקים מחלקן של חברות וגופים שונים המחזיקים במאגרי נפט וגז הן בישראל והן בעולם.