אגרות חוב

תומר אנרגיה אגח א

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון ברוטו

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

דו"ח נאמן:

2020

2019

2018

שטר נאמנות