אגרות חוב

תומר אנרגיה אגח א

סימול

תמאנ

מחיר

103.37

שינוי באחוזים

0.48%

תשואה לפדיון ברוטו

6.55%

מח"מ

2.80

עדכון אחרון: 17-06-2024 10:13