אגרות חוב

תומר אנרגיה אגח א

סימול

[heb_symbol stock='1147479']

מחיר

[last_known_rate stock='1147479']

שינוי

[base_rate_change stock='1147479']

שינוי באחוזים

[base_rate_change_percentage stock='1147479']

תשואה לפדיון ברוטו

[gross_yield_to_maturity stock='1147479']

מח"מ

[gross_duration stock='1147479']

ע.נ רשום למסחר

[listed_fortune stock='1147479']

מחיר נמוך שנתי

[all_year_minimum_rate stock='1147479']

מחיר גבוה שנתי

[all_year_maximum_rate stock='1147479']

עדכון אחרון: [last_Known_Rate_date stock='1147479']

בשעה: [last_Known_Rate_time stock='1147479']