הנהלת החברה

אלעד חיים סופר

מנכ"ל

מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש אוגוסט 2023.

עידו פורת

סמנכ"ל כספים

מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מחודש אוגוסט 2023.

סיגל ברלינר לוינסון

יועצת משפטית ומזכירת החברה

מכהנת כיועצת משפטית ומזכירת החברה החל מחודש מאי 2022.