מאגר תמר

מאגר תמר ממוקם כ-90 ק"מ מערבית לחיפה, בעומק כולל של כ-5,000 מטר מפני הים, ובעומק מים של כ-1,700 מטר. המאגר משתרע על פני שטח של 100 קמ"ר, ועובי שכבות המאגר מגיע עד ל-300 מטר.

הגז הטבעי במאגר תמר מופק באמצעו שש בארות הפקה ייחודיות, הבנויות כך שניתן להפיק מהמאגר עד 1.1 BCF  של גז טבעי ביום.

ארבע שנים בלבד לאחר גילוי מאגר תמר בינואר 2009, בסוף חודש מרץ 2013, החלה הזרמת הגז הטבעי ממנו ובכך עשתה ישראל צעד משמעותי לקראת עצמאות אנרגטית. בהמשך התקבלה החלטה ממשלתית לצימצום ייצור החשמל מפחם ותזקיקי נפט, שבמהלכו נפלטים לאוויר חומרים מזהמים המסכנים את הציבור ופוגעים בסביבה, ולקידום השימוש בגז טבעי לייצור אנרגיה נקיה ויעילה.

מאגר איכותי ברמה עולמית

מערך הפיתוח של מאגר תמר נבנה באופן המייצר יתירות וגיבוי במערכת, הפקה ותזרים יציבים לאורך השנים. על-פי הערכת עתודות בלתי תלויה שנעשתה על-ידי NSAI אומדן העתודות הגז הטבעי במאגר תמר עומד על  כ- BCM 291 (P2)

מאגר תמר, בהיבט של איכות הגז, ממוקם גבוה במדרג העולמי, בשל היותו מאגר המכיל גז יבש (כ-99% מתאן), עם רמת נקבוביות וחדירות גבוהה וכן קישורית גבוהה בין חלקי המאגר. כמו כן, פיתוח המאגר בוצע באופן שיאפשר למשק הישראלי אספקה רציפה במינימום תקלות, ואכן המאגר פועל בזמינות של כ-99.98%, ברמה הגבוהה ביותר בכל קנה מידה.

להשקעה במאגר תמר יתרונות מובהקים ובראשם נמצא התזרים היציב. הגידול בביקוש לגז טבעי במשק הישראלי ובשווקי הייצוא הוביל לגידול עקבי בתזרים. על פי תחזית הביקושים לגז טבעי צפוי כי הביקוש במשק ימשיך לעלות. יתרה מכך, מרבית החוזים לאספקת גז טבעי ממאגר תמר הינם חוזים לטווח ארוך ובכל אחד מהסכמי מכירת הגז הטבעי, התחייבו הלקוחות לרכוש או לשלם (Take or Pay) בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי.

שותפי תמר מספקים גז טבעי ללקוחות מגוונים הכוללים את חברת החשמל לישראל, לקוחות תעשייתיים, יצרני חשמל פרטיים וכן חברות שיווק של גז טבעי וכן קונדנסט לפז זיקוק אשדוד. כמו כן, שותפי תמר מייצאים גז למצרים וירדן.

צילום: אלבטרוס צילום אוויר בע"מ